Informacje ogólne – technologie

Home/Doradztwo techniczne/Informacje ogólne – technologie

Shell PurePlus Technology

Duża grupa produktów Shell, w tym głównie Helix Ultra oraz Rimula R5 i Rimula R6 powstają w oparciu o przełomową, opatentowaną przez Shell, Technologię Shell PurePlus. Umożliwia ona wytwarzanie oleju bazowego z gazu ziemnego.

W efekcie powstaje krystalicznie czysty olej bazowy. Wyeliminowano w ten sposób zanieczyszczenia charakterystyczne dla produktów powstających na bazie ropy naftowej. Dzięki Technologii Shell PurePlus oleje Shell mogą zapewnić jeszcze wyższy poziom czystości i ochrony silnika.

Technologia Shell opiera się na procesie syntezy gazu ziemnego w ciecz (GTL, gas-to-liquid) i pozwala na otrzymanie najwyższej jakości, syntetycznej bazy olejowej. Stanowi ona od 75 do 90 procent objętości oleju silnikowego Shell Helix.

Środki smarne Shell Helix Ultra oparte na olejach bazowych wytwarzanych w tej technologii są pozbawione praktycznie wszelkich zanieczyszczeń znajdujących się w ropie naftowej. Pozwala to utrzymać najwyższe parametry eksploatacyjne silnika. Połączone technologie Shell PurePlus i Shell Active Cleansing umożliwiły rozwój kolejnej generacji olejów silnikowych.

Wyprodukowane w tej innowacyjnej technologii oleje bazowe cechują się lepszą charakterystyką lepkościowo-temperaturową, niższym współczynnikiem tarcia oraz mniejszą lotnością. w porównaniu z tradycyjnymi olejami bazowymi grupy II i grupy III (dane w porównaniu ze specyfikacją API SN i w oparciu o testy silnikowe według Sequence IVA i Sequence VIII przeprowadzone w niezależnym laboratorium).

Shell Active Cleansing Technology

Powstawanie osadów jest spowodowane łączeniem się ze sobą cząsteczek zanieczyszczeń. Dzięki wykorzystaniu Technologii Shell Active Cleansing (Technologii Aktywnego Oczyszczania) oleje Shell Helix zapobiegają łączeniu się cząsteczek, a tym samym osadzaniu zanieczyszczeń obniżających moc i wydajność silnika.

Ta technologia gwarantuje wyższy poziom oczyszczania, ochronę przekraczającą wymagania norm branżowych.

Zapewnia ona utrzymanie kluczowych elementów silnika w czystości charakterystycznej do tej pory tylko dla nowych silników.

Oleje Shell Helix zawierają aktywne substancje oczyszczające działające dwojako: zapobiegające powstawaniu nowych złogów oraz oczyszczające ze starych.

Technologia Shell Active Cleansing powoduje oczyszczanie ze szlamu pozostawionego przez produkty o niższej jakości zachowując tym samym wysoką czystość układu.

Jednocześnie  powoduje ona wiązanie zanieczyszczeń (powstających w naturalny sposób przy spalaniu mieszanki paliwowej) zanim utworzą one szlamy obniżające wydajność.

Połączone technologie Shell PurePlus i Shell Active Cleansing umożliwiły rozwój kolejnej generacji olejów silnikowych.