Nasi specjaliści

Szymon Steczko

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Shell D-FLTS
Distributor Front Line Technical Support

+48 61 8158805

szymon.steczko@jota.net.pl

Przemysław Warczyński

Specjalista ds. Środków Smarnych i Cieczy Obróbczych

Shell D-FLTS
Distributor Front Line Technical Support

+48 61 8158827

przemyslaw.warczynski@jota.net.pl

Jan Wiergowski

Specjalista ds. Cieczy Obróbczych

+48 61 8158809

jan.wiergowski@jota.net.pl

Elżbieta Górska-Piotrowska

Specjalista ds. AeroShell 

+48 61 8158803

elzbieta.gorska@jota.net.pl

Marek Żurawicz

Specjalista ds. Oświetlenia Samochodowego

+48 61 8158812

marek.zurawicz@jota.net.pl

Grzegorz Janicki

Specjalista ds. Kimberly-Clark

+48 61 8158808

grzegorz.janicki@jota.net.pl