Polityka jakości i certyfikaty

Home/O firmie/Polityka jakości i certyfikaty
Polityka jakości JOTY

Polityką naszej firmy jest być przodującym dostawcą olejów, smarów i akcesoriów dla motoryzacji, przemysłu i rzemiosła, spełniającym wymagania i oczekiwania naszych Klientów i gwarantujących im pełne zadowolenie.

Jakość stanowi dla nas czynnik decydujący o sukcesie, dalszym rozwoju i pozycji naszej firmy na rynku. Dlatego konsekwentnie dążymy do wzrostu zaufania i wiarygodności przedsiębiorstwa poprzez zagwarantowanie wysokiej jakości oferowanych produktów, zgodnych z wymaganiami przepisów krajowych i UE.

NASZYMI CELAMI SĄ:

  • Stałe wychodzenie naprzeciw wymaganiom Klientów i przewidywanie ich przyszłych oczekiwań
  • Osiągnięcie i utrzymanie zamierzonej jakości poprzez stosowane metody zarządzania i zaangażowanie wszystkich pracowników
  • Systematyczne szkolenie wszystkich pracowników w celu podniesienia ich kwalifikacji i świadomości
  • Dobór dostawców, gwarantujących wymaganą jakość oferowanych wyrobów
  • Stworzenie warunków pracy przyjaznych dla pracownika i Klienta
Konsekwentny rozwój sposobu zarządzania firmą, przy stałym dążeniu do zaspokojenia potrzeb Klientów, uzasadnia dalszy postęp w dziedzinie zarządzania poprzez wstąpienie na drogę systemowego zarządzania jakością.

Gwarancją osiągnięcia naszych celów jest wdrożenie działań doskonalących wynikłych z analizy ryzyka, analizy czynników zewnętrznych i wewnętrznych oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001.

Jako Prezes Zarządu jestem odpowiedzialny za zapewnienie środków i zasobów niezbędnych do realizacji niniejszej polityki jakości i deklaruję, że będzie ona konsekwentnie realizowana przeze mnie i pracowników naszej firmy.

Prezes zarządu

Wojciech Kostowski

Biuro Handlowe JOTA sp. z o.o. może poszczycić się wieloma certyfikatami potwierdzającymi nasz profesjonalizm. Do najważniejszych z nich zaliczamy:
  • Certyfikat potwierdzający strategiczne znaczenie Biura Handlowego JOTA sp. z o.o. jako dystrybutora SHELL
  • Certyfikat potwierdzający, że Biuro Handlowe JOTA sp. z o.o. jest jedynym Autoryzowanym Dystrybutorem marki AEROSHELL w Polsce
  • Certyfikat potwierdzający, że Biuro Handlowe JOTA sp. z o.o. jest Autoryzowanym Dystrybutorem firmy OSRAM
  • Certyfikat potwierdzający, że Biuro Handlowe JOTA sp. z o.o. jest Autoryzowanym Dystrybutorem firmy Kimberly & Clark

Ponadto w styczniu 2006r. dołączyliśmy do grona firm posiadających System Zarządzania Jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001.

Wdrożenie tego systemu było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Unia dla Przedsiębiorczych” (SPO WKP 2.1.).