Płyny do chłodnic

Płyny do chłodnic wymagają zwrócenia uwagi na kilka aspektów.

Nigdy nie należy używać koncentratu płynu do chłodnic o stężeniu zbliżonym do 100 procent!
Woda przenosi ciepło lepiej niż glikol stosowany w płynach do chłodnic. Używając stężonego płynu możemy pogorszyć skuteczność systemu chłodzenia, co w konsekwencji może spowodować zmniejszenie trwałości silnika.
Zawsze należy używać zalecanego stężenia, pamiętając że najlepiej stosować płyn o koncentracji od 35 do 50% (jednak maksymalnie do 70%).