Chłodziwa do obróbki skrawaniem

Obróbka metali to ogół procesów technologicznych mających na celu zmianę ich własności fizycznych oraz chemicznych. Procesy te różnią się między sobą znacząco i tym samym wymagania do cieczy obróbczych są różne. Podstawowymi grupami są: obróbka skrawaniem, obróbka plastyczna, obróbka cieplna, obróbka chemiczna, obróbka cieplno-chemiczna. Najpowszechniej wśród cieczy chłodząco-smarujących spotyka się wodorozcieńczalne ciecze obróbcze do obróbki skrawaniem. Wymagania dotyczące trwałości narzędzi, gładkości powierzchni, zapachu cieczy oraz bezpieczeństwa dla ludzi wymuszają stosowanie wysokojakościowych, biostabilnych emulsji (Stabilis, Hocut), mikroemulsji (Safkool, Adrana) lub płynów syntetycznych mieszalnych z wodą (Biocool, Metalina).

Wybierz chłodziwa do obróbki skrawaniem najwyższej jakości

Dostępność takiej gamy produktów daje możliwość optymalnego dobrania własności chłodzących i smarujących oraz dopasowania do rodzajów materiałów obrabianych (stal, żeliwo, aluminium, miedź itp.) oraz rodzajów obróbek (toczenie, frezowanie, szlifowanie itp.). Dokładne poznanie warunków i wymagań procesu pozwala wybrać najwłaściwszy olej (mieszalny lub niemieszalny z wodą) pozwalający obniżyć ogólne koszty produkcji i uniknąć niepotrzebnych problemów. Chłodziwa do obróbki skrawaniem to jeden z kluczy do sukcesu w tej dziedzinie.