Houghton Ensis DW 662

Houghton Ensis DW 662

Zapytaj o produkt

Kategoria:

Opis

Rozpuszczalnikowy środek antykorozyjny zalecany jako produkt wypierający wodę przy zabezpieczeniu międzyoperacyjnym, kiedy detale składowane są w hali przez okres do 6 miesięcy. Własność wypierania wody nie ulega osłabieniu przy powtórnym kontakcie z wodą. Suchy, nie kleisty film ochronny zapobiega sklejaniu się składowanych detali. Zapewniona jest również skuteczna ochrona przed „korozją potową” spowodowaną odciskami palców.

Informacje dodatkowe

Dostępne opakowania

20L

Gęstość w temperaturze 15°C [kg/m³]

787

Temp. zapłonu [°C]

69

wydajność g/m2

0,37

Czas schnięcia w min. (20 °C )

60 – 90

Grubość warstwy ochronnej (ųm)

,04 – ,06