Tegula V 32

Zapytaj o produkt

Kategoria:

Opis

Specjalny olej do nowoczesnych hydrodynamicznych układów przeniesienia napędu, przetworników momentu i przekładni mechanicznych. Nie zalecany do sprzęgieł, w których nie można zapobiec dostępowi wody.

Voith General lubricant list 120.00059010, Version 14·Voith 3.285-149 (do stosowania w układach przeniesienia mocy Voith), Tegula V 32 jest zatwierdzona i zalecana przez Voith Turbo, PIV i Lenze.

Informacje dodatkowe

Dostępne opakowania

20L, 209L

Gęstość w temperaturze 15°C [kg/m³]

870

Temp. zapłonu COC ° minimum

211

Temp. płynięcia °C maksimum

-30

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C

32

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C

5,6

Wskaźnik lepkości

110