Cassida Fluid HFS 68

Cassida Fluid HFS 68

Zapytaj o produkt

Kategoria:

Opis

Wysokowydajny olej hydrauliczny o szerokim zastosowaniu, charakteryzujący się znakomitymi właściwościami chroniącymi przed zużyciem ciernym oraz posiadający pakiet dodatków dyspergująco-detergujących opracowany do stosowania w urządzeniach przemysłu spożywczego.

DIN 51524 HLP, HVLP, ISO 6743-4, L-HM, DIN 51517 CLP, certyfikaty NSF H1, ISO 21469, Kosher i Halal

Informacje dodatkowe

Dostępne opakowania

22L

Gęstość w temperaturze 15°C [kg/m³]

845

Temp. zapłonu COC ° minimum

266

Temp. płynięcia °C maksimum

-60

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C

68

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C

10,9

Wskaźnik lepkości

148