Cassida FM Fluid DC 68

Cassida FM Fluid DC 68

Zapytaj o produkt

Kategoria:

Opis

Olej absorpcyjny do systemów oczyszczania olejów jadalnych. Jako olej rozdzielający do rusztów grilli, brytfann, bloków formujących i do innych twardych powierzchni zapobiegając przed przywieraniem produktów. Formowanie puszek dla artykułów spożywczych i do napojów.

Certyfikaty NSF H1, NSF 3H, NSF HT1, ISO 21469, Kosher i Halal

Informacje dodatkowe

Dostępne opakowania

22L

Gęstość w temperaturze 15°C [kg/m³]

865

Temp. zapłonu COC ° minimum

240

Temp. płynięcia °C maksimum

-9

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C

68

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C

9,5