Ogromna różnorodność rozwiązań technicznych maszyn i urządzeń w przemyśle (nieporównywalnie większą niż w motoryzacji) wymusza konieczność stosowania ogromnej gamy środków smarnych. Aby sprostać specyfice układów smarnych produkty przemysłowe różnią się między sobą bazami olejowymi, lepkościami oraz pakietami dodatków. Prawidłowe dopasowanie produktu pozwala firmom obniżyć koszty produkcji i obsługi maszyn, a w konsekwencji podnieść konkurencyjność swoich wyrobów. Szeroka oferta ułatwia wybór odpowiedniego produktu tak do najpopularniejszych zastosowań jak układy hydrauliczne, przekładnie, sprężarki powietrzne poprzez turbiny i sprężarki chłodnicze do układów wymagających olejów biodegradowalnych lub trudnopalnych. Bazując na ich jakości oraz dzięki szeroko pojętej współpracy z przemysłem możemy proponować środki smarne zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie w coraz mniejszych podzespołach przenoszących coraz większe obciążenia, a do tego pracujących w coraz dłuższych interwałach między wymianami. Potwierdzeniem tego są aprobaty i zalecenia w dokumentacjach praktycznie wszystkich wiodących producentów maszyn i urządzeń.