Shell Tellus S2 MX 32

Home/Przemysł/Oleje hydrauliczne/Tellus/Shell Tellus S2 MX 32

Shell Tellus S2 MX 32

Zapytaj o produkt

Kategoria:

Opis

Wysokiej jakości olej hydrauliczny oparty na olejach bazowych grupy II o dużej odporności termicznej i mechanicznej. Umożliwia uzyskiwanie długich okresów między wymianami przy zachowaniu wysokiej odporności na degradację termiczną i chemiczną. Przeznaczony do stacjonarnych i mobilnych układów hydraulicznych w wielu gałęziach przemysłu.

Nowa rodzina olejów Tellus charakteryzuje się odmienną barwą, łatwą do szybkiej identyfikacji.

Tellus S2 MX barwa

Olej Tellus S2 MX 32 zastąpił Tellus S2 M 32, będąc z nim w pełni mieszalny.

Bosch Rexroth Fluid Rating RDE 90245; Parker Denison (HF-0, HF-1, HF-2); Eaton E-FDGN-TB002-E; Fives (Cincinnati Machine) P-68; ISO 11158 (HM); DIN 51 524 cz. 2 HLP; ASTM D6158-05 (HM), Swedish Standard SS 15 54 34 AM.

Informacje dodatkowe

Dostępne opakowania

20L, 209L

Gęstość w temperaturze 15°C [kg/m³]

854

Temp. zapłonu COC ° minimum

220

Temp. płynięcia °C maksimum

-30

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C

32

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C

5,4

Wskaźnik lepkości

105