Shell Tellus S2 VX 68

Home/Przemysł/Oleje hydrauliczne/Tellus/Shell Tellus S2 VX 68

Shell Tellus S2 VX 68

Zapytaj o produkt

Kategoria:

Opis

Shell Tellus S2 VX 68 to wysokiej jakości olej hydrauliczny oparty na olejach bazowych grupy II o dużej odporności termicznej i mechanicznej. Umożliwia uzyskiwanie długich okresów między wymianami przy zachowaniu wysokiej odporności na degradację termiczną i chemiczną. Przeznaczony do stacjonarnych i mobilnych układów hydraulicznych, gdy mamy do czynienia z szerokim zakresem temperatur otoczenia i temperatur pracy.

Nowa rodzina olejów Tellus charakteryzuje się odmienną, bardzo jasną barwą, łatwą do szybkiej identyfikacji.

Tellus S2 VX 68 zastąpił olej Tellus S2 V 68, będąc z nim w pełni mieszalny.

Fives (Cincinnatti Machine) P-68 (VK 36), P-69 (VK 68), P-70 (VK 64); DIN 51524 Część 3 (HVLP); ISO 11158 (HV); Swedish Standard  SS 15 54 34 AM; ASTM D6158 (HV); Parker Denison (HF-0, HF-1, HF-2); Eaton E-FDGN-TB002-E; Bosch Rexroth RDE 90245.

Informacje dodatkowe

Dostępne opakowania

20L, 209L

Gęstość w temperaturze 15°C [kg/m³]

860

Temp. zapłonu COC ° minimum

230

Temp. płynięcia °C maksimum

-30

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C

68

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C

10,5

Wskaźnik lepkości

143