Shell Tellus S3 M 32 (Shell Tellus S 32 Premium)

Home/Przemysł/Oleje hydrauliczne/Tellus/Shell Tellus S3 M 32 (Shell Tellus S 32 Premium)

Shell Tellus S3 M 32 (Shell Tellus S 32 Premium)

Zapytaj o produkt

Kategoria:

Opis

Olej hydrauliczny o wyjątkowych własnościach przeciwzużyciowych (FZG > 12). Nie zawiera organicznych związków cynku. Posiada dobrą filtrowalność i stabilność hydrolityczną.

Denison HF-0; Cincinnati Machine P-68, Eaton Vickers (Brochure 694) ; HLP DIN 51 524- 2; ISO 11158 HM, ASTM 6158 (HM oleje mineralne); SS 15 54 34.

Informacje dodatkowe

Dostępne opakowania

20L, 209L

Gęstość w temperaturze 15°C [kg/m³]

855

Temp. zapłonu COC ° minimum

215

Temp. płynięcia °C maksimum

-33

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C

32

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C

5,5

Wskaźnik lepkości

105