Shell Heat Transfer Oil S2 (Shell Thermia B)

Home/Przemysł/Oleje i płyny do przenoszenia ciepła/Heat Transfer Oil/Shell Heat Transfer Oil S2 (Shell Thermia B)

Shell Heat Transfer Oil S2 (Shell Thermia B)

Zapytaj o produkt

Kategoria:

Opis

Mineralny olejowy nośnik ciepła do pośrednich zamkniętych układów przenoszenia ciepła. Odznacza się dużą trwałością termiczną, niską lepkością i prężnością par. Posiada dodatki antykorozyjne jest nietoksyczny. Temperatura pracy w od 320 °C do max 340°C.

DIN 51 522, ISO 6743-12 Family Q.

Informacje dodatkowe

Dostępne opakowania

20L, 209L

Gęstość w temperaturze 15°C [kg/m³]

866

Temp. zapłonu COC ° minimum

220

Temp. płynięcia °C maksimum

-12

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C

25

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C

4,7