Shell Mysella S3 Z 40 (Mysella R 40)

Home/Przemysł/Oleje i płyny do silników gazowych/Mysella/Shell Mysella S3 Z 40 (Mysella R 40)

Shell Mysella S3 Z 40 (Mysella R 40)

Zapytaj o produkt

Kategoria:

Opis

Wysoko wydajny olej od zaawansowanych silników gazowych 4 i 2 suwowych, które wymagają zastosowania bezpopiołowych produktów olejowych. Stosowanie oleju Shell Mysella 40 wyprodukowanego w technologii bezpopiołowej Shell znacznie minimalizuje zużycie silnika, powstawanie osadów w komorze spalania oraz w otworach wlotowo–wylotowych jak i podwyższenie lepkości.

Allis-Chalmers; Ajax; Caterpillar (exept 3400, 3500, 3600); Clark; Climax; Colt-Fairbanks Morse; Cooper-Bessemer (2-cycle); International–Harvester; Waukesha; White Superior (wolnossący); Worthington.

Informacje dodatkowe

Dostępne opakowania

209L

Gęstość w temperaturze 15°C [kg/m³]

899

Temp. zapłonu COC ° minimum

230

Temp. płynięcia °C maksimum

-18

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C

135

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C

13,5