Motul Speed A 10

Motul Speed A 10

Zapytaj o produkt

Kategoria:

Opis

Motul Speed A 10 to wysokojakościowy olej do smarowania wrzecion oraz łożysk obrabiarek i innego sprzętu pracującego z wysokimi i bardzo wysokimi prędkościami obrotowymi. Posiada bardzo dobre własności deemulgujące dlatego sprawdza się w kontakcie z cieczami chłodząco-smarującymi. Zapewnia dobre własności antykorozyjne. Zabezpiecza przed zużyciem oraz utlenianiem przede wszystkim dzięki zwiększonej stabilności termicznej. Zapewnia to wydłużenie czasu pracy oleju i znaczące obniżenie wydatków na eksploatację urządzenia. Jest olejem opartym o bezcynkowe dodatki uszlachetniające. Spełnia klasyfikacje klasie L-HM 10 (HLP 10) dlatego polecany jest do układów hydraulicznych maszyn, w których wymaga się takich olejów.

ISO TR 3498: L-FD, L-HM; ISO 6743-2: L-FD

Informacje dodatkowe

Dostępne opakowania

20L

Gęstość w temperaturze 15°C [kg/m³]

837

Temp. zapłonu [°C]

164

Temp. płynięcia °C maksimum

-27

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C

10