Motul Speed A 5

Motul Speed A 5

Zapytaj o produkt

Kategoria:

Opis

Motul Speed A 5 to wysokojakościowy olej do smarowania wrzecion oraz łożysk obrabiarek i innego sprzętu pracującego z wysokimi i bardzo wysokimi prędkościami obrotowymi. Posiada bardzo dobre własności deemulgujące dlatego sprawdza się w kontakcie z cieczami chłodząco-smarującymi. Zapewnia dobre własności antykorozyjne. Zabezpiecza przed zużyciem oraz utlenianiem przede wszystkim dzięki zwiększonej stabilności termicznej. Zapewnia to wydłużenie czasu pracy oleju i znaczące obniżenie wydatków na eksploatację urządzenia. Motul Speed A 5 jest olejem opartym o bezcynkowe dodatki uszlachetniające. Spełnia klasyfikacje klasie L-HM 5 (HLP 5) dlatego polecany jest do układów hydraulicznych maszyn, w których wymaga się takich olejów.

ISO TR 3498: L-FD, L-HM; ISO 6743-2: L-FD

Informacje dodatkowe

Dostępne opakowania

20L

Gęstość w temperaturze 15°C [kg/m³]

809

Temp. zapłonu [°C]

134

Temp. płynięcia °C maksimum

-12

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C

5