Omala F 320

Home/Uncategorized/Omala F 320

Omala F 320

Zapytaj o produkt

Kategoria:

Opis

Bezołowiowy olej o właściwościach EP do wysokoobciążonych przekładni przemysłowych.

Omala F 320 została zastąpiona przez olej Omala S2 GX 320, zachowując pełną mieszalność.

Siemens T7300; DIN 51354 cz.2; FVA-54/II, Flender – test pienienia.

Informacje dodatkowe

Dostępne opakowania

209L

Gęstość w temperaturze 15°C [kg/m³]

903

Temp. zapłonu COC ° minimum

202 (PMCC)

Temp. płynięcia °C maksimum

-18

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C

320

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C

25

Wskaźnik lepkości

100