Shell Omala S2 G 100 (Shell Omala 100)

Home/Uncategorized/Shell Omala S2 G 100 (Shell Omala 100)

Shell Omala S2 G 100 (Shell Omala 100)

Zapytaj o produkt

Kategoria:

Opis

Olej przekładniowy z dodatkami EP do smarowania przekładni zębatych przenoszących duże obciążenia. Ma doskonałe właściwości antykorozyjne, dużą odporność na utlenianie i pienienie, niski punkt krzepnięcia.

Omala S2 G 100 została zastąpiona przez olej Omala S2 GX 100, zachowując pełną mieszalność.

Textron Power Transmision (David Brown) 3E US Steel 224; AGMA Ep 9005- EO2; DIN 51517 cz, 3 (CLP); ISO 12925-1 Typ CKD. Spełnia wymogi MAG (Cincinatti Machine) P76.

Informacje dodatkowe

Dostępne opakowania

20L

Gęstość w temperaturze 15°C [kg/m³]

891

Temp. zapłonu COC ° minimum

240

Temp. płynięcia °C maksimum

-24

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C

100

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C

11,4

Wskaźnik lepkości

100