Shell Omala S4 GX 220 (Shell Omala HD 220)

Home/Uncategorized/Shell Omala S4 GX 220 (Shell Omala HD 220)

Shell Omala S4 GX 220 (Shell Omala HD 220)

Zapytaj o produkt

Kategoria:

Opis

Najwyższej jakości, syntetyczny olej przekładniowy ze specjalnymi dodatkami EP, umożliwiający pracę w najtrudniejszych warunkach, przy ekstremalnych obciążeniach i zmiennej temperaturze.

Produkt został wycofany z oferty i zastąpiony przez olej Omala S4 GXV 220.

Test FZG>14. Acerol Mittal FT163; Flender AG, David Brown S1,53,106, ISO 12925-1 Typ CKD, DIN 51517-3 (CLP), ANSI/AGMA 9005-E02 (EP), US Steel 224.

Informacje dodatkowe

Dostępne opakowania

20L

Gęstość w temperaturze 15°C [kg/m³]

881

Temp. zapłonu COC ° minimum

250

Temp. płynięcia °C maksimum

-45

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C

230

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C

30

Wskaźnik lepkości

160