Shell ATF 3403 M-115 (Shell Spirax S4 ATF 3403)

Home/Wg specyfikacji przekładniowych/MB 236.10/ATF/Shell ATF 3403 M-115 (Shell Spirax S4 ATF 3403)

Shell ATF 3403 M-115 (Shell Spirax S4 ATF 3403)

Zapytaj o produkt

Kategoria:

Opis

Syntetyczny olej do 5-biegowych przekładni automatycznych Mercedes-Benz.

MB 236.10

Informacje dodatkowe

Dostępne opakowania

20L, 209L

Gęstość w temperaturze 15°C [kg/m³]

849

Temp. zapłonu COC ° minimum

195

Temp. płynięcia °C maksimum

-45

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C

34,5

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C

7,4

Wskaźnik lepkości

189