Shell ATF 134 (Spirax S6 ATF 134 M)

Home/Wg specyfikacji przekładniowych/MB 236.14/ATF/Shell ATF 134 (Spirax S6 ATF 134 M)

Shell ATF 134 (Spirax S6 ATF 134 M)

Zapytaj o produkt

Kategoria:

Opis

Syntetyczny olej ATF przeznaczony do użycia w 5 i 7-stopniopwych skrzyniach automatycznych Mercedes-Benz oraz NAG2VSport transmisison.

MB 236.14

Informacje dodatkowe

Dostępne opakowania

209L

Gęstość w temperaturze 15°C [kg/m³]

847

Temp. zapłonu COC ° minimum

202

Temp. płynięcia °C maksimum

-51

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C

29

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C

6,2

Wskaźnik lepkości

180