ACEA E6 to grupa niskopopiołowych, najwyższej jakości olejów silnikowych do wysilonych silników Diesla.  Zapewniają one skuteczną ochronę przeciwzużyciową, dyspersję sadzy i najwyższą czystość tłoków. Przeznaczone są do pojazdów ciężarowych spełniających normy emisji spalin od Euro 1 do Euro 6. Można stosować je do silników wyposażonych w filtry cząstek stałych, układy EGR i systemy SCR w połączeniu z olejem napędowym o niskiej zawartości siarki (maks. 50 ppm). Oleje te posiadają następujące cechy: lepkość HTHS> 3,5 mPa.s, popiół siarczanowy <1,0% m/m, zawartość fosforu (P) <0,08% m/m, zawartość siarki (S) <0,3% m/m.