Shell Argina T 30

Shell Argina T 30

Zapytaj o produkt

Kategoria:

Opis

Wielofunkcyjny olej silnikowo-smarowy do średnioobrotowych silników okrętowych Diesla spalających paliwo pozostałościowe <3% siarki. Olej do układów średnio obciążonych.

API CF; TBN 30 [mg KOH/g].

Dodatkowe informacje

Dostępne opakowania

209L

Gęstość w temperaturze 15°C [kg/m³]

918

Temp. zapłonu COC ° minimum

>212 (PM)

Temp. płynięcia °C maksimum

-18

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C

110

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C

12

Wskaźnik lepkości

100