Shell Argina T 40

Shell Argina T 40

Zapytaj o produkt

Kategoria:

Opis

Wielofunkcyjny olej silnikowo-smarowy do średnioobrotowych silników okrętowych Diesla spalających paliwo pozostałościowe <3% siarki. Olej do układów średnio obciążonych.

API CF; TBN 30 [mg KOH/g].

Dodatkowe informacje

Dostępne opakowania

209L

Gęstość w temp. 15°C kg/m3

921

Temp. zapłonu COC °C minimum

>225 (PM)

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C

135

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C

14

Wskaźnik lepkości

100