Shell Melina S 30

Shell Melina S 30

Zapytaj o produkt

Kategoria:

Opis

Wielofunkcyjny olej silnikowy do niskoobrotowych silników okrętowych Diesla. Wysokiej jakości baza olejowa zapewnia doskonałą ochronę silnika. Nie stosować do dieslowskich silników ciężarówek.

TBN 5 [mg KOH/g].

Informacje dodatkowe

Dostępne opakowania

209L

Gęstość w temperaturze 15°C [kg/m³]

888

Temp. zapłonu COC ° minimum

>227 (PM)

Temp. płynięcia °C maksimum

-18

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C

104

Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C

11,6

Wskaźnik lepkości

102