Wytłaczanie aluminium – innowacyjne rozwiązania

//Wytłaczanie aluminium – innowacyjne rozwiązania
MotulTech

Wytłaczanie aluminium w praktyce

Wytłaczanie aluminium (wytwarzanie profili aluminiowych) polega na przeciskaniu gorą­cego wlewka (heated billet) przez matrycę. W procesie tym dochodzi do stykania się bloku aluminium o temperaturze powyżej 400°C oraz czoła tłoka, który naciska na wlewek z ogromną siłą. W związku z tym istnieje ryzyko, że dojdzie do zlepienia się tych dwóch elementów oraz zatrzymania produkcji profili. Żeby temu zapobiec warto korzystać z odpowiednich środków adhezyjnych, które są znacznie skuteczniejsze niż takie rozwiązania jak:

 • sadza gazowa uzyskana w wyniku spalania acetylenu i tlenu,
 • barwione smary lub pasty zawierające spoiwo na bazie wosku lub oleju zagęszczone grafitem,
 • azotek boru

Konsekwencje stosowania niewłaściwych technologii przy wytłaczaniu aluminium

Stosowanie wymienionych pozycji obarczone jest licznymi wadami, ale przede wszystkim może powodować:

 • powstawanie wytrąceń i smug na profilach,
 • powstawanie osadów na prowadnicach ślizgowych prasy.

Jeśli chodzi o azotek boru należy wymienić jeszcze takie zjawiska, jak:

 • powstawanie osadu i bielenie urządzenia
 • podłoże staje się śliskie
 • obsługa procesu może być dyskomfortowa, ze względu na konieczność wdychania rozpylonego proszku.

Produkty MotulTech dla wytłaczania aluminium

Od kilku lat wdrażamy w Polsce gamę produktów Baraldi Motultech z serii STAG. Są to nowoczesne, wodne, bezpieczne i ekologiczne środki przeznaczone do skutecznego rozdzielania stempla oraz wlewka w procesie wytłaczania aluminium. Mają one wyraźne lepsze parametry w porównaniu z tradycyjnymi produktami, stosowanymi w różnych miejscach pras.

Środki Baraldi Motultech z serii STAG pozwalają wyeliminować takie problemy, jak możliwość powstania dymu czy płomienia, narażanie zdrowia operatora oraz zanieczyszczanie środowiska. Wynika to z faktu, iż prezentowane produkty mają unikalny skład. Wytwarzane są na bazie wodnych roztworów i emulsji. Z kolei niezwykła skuteczność tych środków wiąże się z tym, że pozwalają na szybkie uzyskanie warstwy ochronnej na bardzo gorących powierzchniach. Co ważne, wykazuje się ona doskonałą przyczepnością.

STAG 07 to innowacyjny środek uwalniający się w roztworze wodnym, bazujący na syntetycznej aktywnej zasadzie. Jego główne zalety:

 • zapewnia wysoki stopień przyczepności, tworząc warstwę ochronną na powierzchni wlewka o temperaturze nawet powyżej 400°C,
 • zapewnia doskonałe działanie antyadhezyjne
 • nie jest szkodliwy dla otoczenia i urządzeń
 • nie zawiera żadnych olejów, nie powoduje powstawania dymu i szko¬dliwych oparów
 • jest niepalny
 • nie powoduje zatykania dysz

Zaufali nam już najwięksi producenci profili, jak m.in.: Grupa Kęty, Sapa Hydro, Aliplast, Extral, Exalus, Exlabesa Kaye, Aluflam.