Układ SCR – za co odpowiada i gdzie się go stosuje?

Układ scr

Biorąc pod uwagę wpływ na środowisko oraz coraz to bardziej restrykcyjne normy emisji spalin, producenci samochodów z silnikami Diesla szukają skutecznych rozwiązań zapewniających czystsze spalanie. W tym kontekście, układem SCR (selektywnej redukcji katalitycznej) stał się niezbędnym elementem prawie każdego samochodu spełniającego normę Euro6. Rozwiązanie to, mające na celu ograniczenie emisji tlenków azotu – jednego z najbardziej szkodliwych produktów spalania paliw – staje się zarazem tematem licznych kontrowersji, jak i obszarem dynamicznych badań i innowacji. Dlatego dzisiaj postaramy się przybliżyć istotę i funkcjonowanie układu SCR, jednocześnie przekazując informacje o jego kluczowej roli w dzisiejszym przemyśle motoryzacyjnym.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co to jest układ SCR.
 • Gdzie się go stosuje.
 • Za co odpowiada układ SCR.

Co to jest układ SCR?

Układ SCR, znany jako Układ Selektywnej Redukcji Katalitycznej, jest integralnym komponentem nowoczesnych pojazdów z silnikami Diesla, które muszą  spełniać normy emisji spalin ustanowione przez regulacje Euro6. Głównym zadaniem systemu SCR jest ograniczanie emisji tlenków azotu (NOx) – jednego z najbardziej szkodliwych produktów spalania paliw – poprzez katalizowanie ich w mniej szkodliwe składniki, takie jak azot i woda.

Większość układów SCR wykorzystuje roztwór zawierający mocznik, znany jako AdBlue, który dozowany jest do spalin przed dotarciem do katalizatora SCR. W obecności tego roztworu i katalizatora, tlenki azotu są przekształcane w azot (N2) i parę wodną (H2O), które są znacznie mniej szkodliwe dla środowiska. To efektywne i coraz bardziej popularne rozwiązanie odgrywa zasadniczą rolę w przemyśle motoryzacyjnym, pomagając producentom samochodów dostosować się do surowych norm emisji.

Ciekawostka

AdBlue to w dużej mierze roztwór mocznika rozpuszczonego w wodzie, dlatego może on służyć jako nawóz. Mocznik jest powszechnie używany jako źródło azotu w nawozach, co czyni go niezbędnym dla wzrostu roślin.

Za co odpowiada układ SCR?

Układ SCR jest istotnym elementem nowoczesnych samochodów diesla, odpowiedzialnym za kontrolę i redukcję szkodliwej emisji spalin. Jego kluczowe zadania obejmują ograniczenie tlenków azotu (NOx), efektywną obsługę roztworu pomagającego w redukcji (AdBlue) oraz utrzymanie optymalnej wydajności silnika.

 • Redukcja tlenków azotu. Układ SCR jest zaprojektowany do katalizowania reakcji tlenków azotu (NOx) z Ammoniakiem (NH3), co umożliwia przekształcenie tych szkodliwych gazów w mniej szkodliwe substancje, takie jak azot (N2) i woda (H2O).
 • Obsługa roztworu AdBlue. Układ SCR wykorzystuje roztwór zawierający mocznik, znany jako AdBlue. Jest on dozowany do spalin, co umożliwia katalizowanie reakcji redukcji NOx.
 • Utrzymanie optymalnej wydajności silnika. Oprócz redukcji szkodliwych emisji, układ SCR wpływa na utrzymanie optymalnej wydajności silnika poprzez kontrolę procesu spalania i zapewnianie lepszej gospodarki paliwowej.

Gdzie się stosuje układ SCR?

Układ SCR jest stosowany tam, gdzie wymaga się skutecznej kontroli emisji spalin. Najczęściej jednak kojarzony jest z przemysłem motoryzacyjnym. W nowoczesnych samochodach diesla, spełniających normy emisji spalin Euro6, układ ten jest nieodzownym elementem w celu ograniczenia szkodliwej emisji tlenków azotu (NOx).

Bezpośrednie zastosowanie układu SCR nie ogranicza się jednak tylko do samochodów. Znajduje on zastosowanie także w innych pojazdach takich jak ciężarówki, statki, a nawet w niektóre lokomotywy. Ponadto SCR jest również często stosowany w stacjonarnych instalacjach takich jak elektrownie czy duże piece przemysłowe, gdzie kontroli emisji jest równie istotna.

W ten sposób układ SCR znacząco przyczynia się do ograniczenia negatywnego wpływu różnego rodzaju maszyn i instalacji na środowisko, odgrywając kluczową rolę zarówno w małych, osobowych samochodach, jak i w dużych, przemysłowych urządzeniach.

Z czego składa się układ SCR?

Układ SCR składa się z kilku kluczowych elementów, które współpracują w celu redukcji szkodliwych emisji spalin. Główne składniki to zbiornik na roztwór zwany AdBlue, dozownik, katalizator SCR oraz układ kontrolny.

 • Zbiornik na roztwór AdBlue. Zbiornik na roztwór AdBlue jest używany do przechowywania specjalnego płynu, który jest kluczowym składnikiem procesu redukcji tlenków azotu (NOx).
 • Dozownik. Dozownik jest elementem, który wprowadza roztwór AdBlue do strumienia spalin w kontrolowany sposób, umożliwiając jego równomierne rozprowadzenie.
 • Katalizator SCR. Katalizator SCR jest miejscem, w którym zachodzi reakcja chemiczna, która przekształca szkodliwe tlenki azotu (NOx) w mniej szkodliwe substancje, takie jak azot (N2) i woda (H2O).
 • Układ kontrolny. Układ kontrolny monitoruje i reguluje cały proces, zapewniając optymalną efektywność i skuteczność redukcji emisji.

Jak i dlaczego chronić samochód z SCR w trakcie zimy?

Samochody wyposażone w układ SCR wymagają dodatkowej uwagi podczas zimy, głównie ze względu na zawarty w tym układzie roztwór AdBlue. AdBlue, które jest kluczowe dla procesu redukcji tlenków azotu (NOx), ma punkt zamarzania około -11°C. Gdy temperatura spada poniżej tego progu, roztwór może zamarznąć, co doprowadzi do uszkodzeń układu SCR lub podważy jego skuteczność.

Aby zapobiec takim problemom, wiele samochodów z układem SCR ma zainstalowane systemy, które automatycznie ogrzewają zbiornik AdBlue, zapobiegając jego zamarzaniu. Pomimo to, warto, aby właściciele tych samochodów dokonywali regularnych kontroli poziomu AdBlue, szczególnie podczas zimy, ponieważ niskie temperatury mogą wpływać na zużycie roztworu.

Dodatkowo, jeśli samochód jest przechowywany w bardzo zimnych warunkach, zaleca się garażowanie go w ciepłym miejscu lub korzystanie z dodatkowych ogrzewaczy garażowych w celu zabezpieczenia układu SCR.

Podsumowanie

 • Układ SCR (selektywnej redukcji katalitycznej) to kluczowy element samochodów z silnikami diesla, który pomaga spełniać rygorystyczne normy emisji spalin.
 • SCR jest wykorzystywany nie tylko w samochodach, ale również w ciężarówkach, statkach, lokomotywach, a także w stacjonarnych instalacjach takich jak elektrownie czy duże piece przemysłowe.
 • Główne zadania układu SCR obejmują ograniczenie emisji tlenków azotu (NOx), efektywną obsługę roztworu AdBlue i utrzymanie optymalnej wydajności silnika.
 • Składniki układu SCR to m.in.: zbiornik na roztwór AdBlue, dozownik, katalizator SCR oraz układ kontrolny.
 • W zimie, samochody wyposażone w układ SCR wymagają szczególnej troski, aby zapobiec zamarznięciu roztworu AdBlue i zapewnić prawidłowe działanie układu.

FAQ

Czy układ SCR jest potrzebny we wszystkich samochodach z silnikami Diesla?

Nie, układ SCR jest głównie wymagany w samochodach spełniających normy emisji spalin Euro6. Te normy, wprowadzone w 2014 roku, nałożyły surowe ograniczenia na emisję tlenków azotu (NOx), wymagając od producentów samochodów zastosowania skutecznych rozwiązań do ich redukcji. Układ SCR jest jednym z tych rozwiązań.

Jak często powinienem sprawdzać poziom roztworu AdBlue w moim samochodzie?

Częstotliwość kontroli roztworu AdBlue zależy od wielu czynników, takich jak styl jazdy, warunki drogowe czy klimat. Jednak ogólna zasada mówi, że powinieneś sprawdzać poziom AdBlue przynajmniej po przejechaniu 10 000 km, lub podczas regularnej kontroli pojazdu. Wiele samochodów ma też wskaźniki, które ostrzegają, gdy poziom AdBlue jest niski.

Jakie są konsekwencje niedopełnienia obowiązku uzupełnienia roztworu AdBlue?

Jeśli roztwór AdBlue w zbiorniku jest zbyt niski, układ SCR nie będzie mógł efektywnie redukować emisji NOx, co oznacza, że samochód przestanie spełniać normy emisji spalin Euro6. W przypadku wielu samochodów, gdy poziom AdBlue spadnie do krytycznego poziomu, mogą one nawet automatycznie ograniczyć prędkość lub zatrzymać się, aby zapobiec dalszej jeździe bez odpowiedniego działania układu SCR.